Vědomý dech

Všichni víme, že dokud žijeme – dýcháme.
Dýcháme automaticky. Stačí to však?

Víte, že můžeme vědomě rozdýchat například buňky, orgány, svaly ?
Víte, že si můžeme vědomým dechem odblokovat zablokované části těla?
Víte, že můžeme dechem zahřát tělo?
Víte, že můžeme dechem bezpečně uvolnit emoce?
Víte, že dech je vnitřní a vnější?
Víte, že dech můžeme v těle směrovat?

DECH JE SPOJENÍ DUŠE S TĚLEM

Vědomý dech je velmi důležitý pro zdraví těla, duše a života

 

Kdy ho nejvíce potřebujeme:

• Pokud jsme ve stresu
• Pokud se neumíme uklidnit
• Pokud je nám stále zima
• Pokud máme zablokované tělo
• Pokud nezvládáme své emoce
• Pokud chceme aktivovat energetická centra
• Pokud jsme odpojeni od těla
• Pokud jsme pod tlakem
• Pokud chceme aktivovat určitou část těla
• Pokud se chceme spojit s prostorem
• Pokud chceme poznat sebe sama

Jsem absolventkou 3letého výcviku a ročního praktika Vědomého těla v DanceLabu Praha u Reny Milgrom. Zde jsem se naučila nejen jemnosti pohybu, vnímání těla od buňky po celistvost a kvalitnímu tělesnění, ale také jsem našla cestu, jak vést jiného člověka do těchto nezbytných kvalit pro vědomý pohyb a vědomý život.

To vše je vystavěno na základech:

• Labanovy analýzy pohybu – tělo, úsilí, tvar a prostor
• prvků z Bartenieff fundamentals – konceptů týkajících se somatického přístupu k tělu
• Bonnie Bainbridge Cohen – neurologické vzorce a jejich korekce

Současně s tím využívám svých zkušeností:

• Somatické práce s tělem
• Meditování
• Masírování
• Spontání tanečnice
• Sebeléčení
• Četby a plynulého sebevzdělávání