Vědomý dotek

 

DOTEK SÁM O SOBĚ JE VELMI LÉČIVÝ
DOTEK UKLIDŇUJE, UVOLŇUJE SVALY I STRES
DOVOLUJE TEKUTINÁM A DECHU PLYNOUT

 

Kdy je vědomý dotek vhodný:

• pokud se neumíme sebedotýkat
• Pokud se neumíme dotýkat ostatních
• Pokud jsme prožili fyzické napadení
• Pokud máme zablokované tělo
• Pokud máme strach
• Pokud jsme příliš nervózní
• Pokud jsme opuštění
• Pokud potřebujeme rozdýchat
• Pokud necítíme některou část těla

Současně se studiem využívám:

• svých osobních zkušeností
• Proud energie
• Masérské praxe

Jsem absolventkou 3letého výcviku a ročního praktika Vědomého těla v DanceLabu Praha u Reny Milgrom. Zde jsem se naučila nejen jemnosti pohybu, vnímání těla od buňky po celistvost a kvalitnímu tělesnění, ale také jsem našla cestu, jak vést jiného člověka do těchto nezbytných kvalit pro vědomý pohyb a vědomý život.

To vše je vystavěno na základech:

• Labanovy analýzy pohybu – tělo, úsilí, tvar a prostor
• prvků z Bartenieff fundamentals – konceptů týkajících se somatického přístupu k tělu
• Bonnie Bainbridge Cohen – neurologické vzorce a jejich korekce

Právě BB Cohen vystavěla za více jak 50 let zkoumání těla po fyzické, psychické a neurologické stránce ověřené přístupy k tělu a člověku přes VĚDOMÝ DOTEK.
Přesto, že vidíme a slyšíme, dotekem vstupujeme do naší přímé zkušenosti.