Ta, která ví ...

Svojí podstatou křehká i silná, vládnoucí i chápající, pevná i zranitelná ...

Naše cykličnost nám dává dar plného prožívání emocí a života jako takového.

Když žena umí pracovat se svým cyklem, stane se i její okolí vnímavé a propojené.

Tancem a vědomou citlivou prací se svým tělem může vychutnávat své esence naplno a být obohacující bytostí pro své nejbližší okolí.

Tančeme životem ve svých cyklech, spojené se živly, přírodou a srdcem. Propojujeme se s energií Matky země.

                                               

4 fáze ženy


 Panna s rychlostí a lehkostí větru - čerstvá, dynamické, pracovitá, sebevědomá, jasná 

Milenka/Matka - s energií ohně - láskyplná, starostlivá, pečující, smyslná, něžná 

Kouzelnice - spojená s vodou - náladová, hysterická, kreativní, tvořivá, divoká 

Vědma - napojená na matku zemi - klidná, tichá, moudrá, uvnitřněná, prozíravá