Ta, která ví ...

Svojí podstatou křehká i silná, vládnoucí i chápající, pevná i zranitelná …

Naše cykličnost nám dává dar plného prožívání emocí a života jako takového.

Když žena umí pracovat se svým cyklem, stane se i její okolí vnímavé a propojené.

Tancem a vědomou citlivou prací se svým tělem může vychutnávat své esence naplno a být obohacující bytostí pro své nejbližší okolí.

Tančeme životem ve svých cyklech, spojené se živly, přírodou a srdcem. Propojujme se s energií Matky země.

Najděme svůj stín, přijměme ho jako svouji nedílnou součást. Náš stín je odrazem našeho světla. Ve svém stínu najdeme i svoji hloubku a na světle můžeme nechat zářit svoji vnitřní krásu.

Naše síla pramení z křehkosti odevzdání a pochopení své jedinečnosti.

V tanci žena najde sebe sama, odžije si své hluboké bolesti a najde skryté dary.

V tanci se podporujeme navzájem, jsme jedna druhé oporou a spolutvůrkyní.  

Dopřávejme si chvíle klidu a spočinutí. Milujme svá těla a své životy.      

4 fáze ženy

Panna s rychlostí a lehkostí větru – čerstvá, dynamické, pracovitá, sebevědomá, jasná 

Milenka/Matka – s energií ohně  láskyplná, starostlivá, pečující, smyslná, něžná 

Kouzelnice – spojená s vodou – náladová, hysterická, kreativní, tvořivá, divoká 

Vědma – napojená na matku zemi – klidná, tichá, moudrá, uvnitřněná, prozíravá