Ta, která ví ...

Svojí podstatou křehká i silná, vládnoucí i chápající, pevná i zranitelná …
Naše cykličnost nám dává dar plného prožívání emocí a života jako takového.
Menopauza nám dává dar moudrosti a vede nás k hlubokému vědění.
Když žena umí pracovat se svým cyklem, stane se i její okolí vnímavé a propojené.

Tancem a vědomou citlivou prací se svým tělem může vychutnávat své esence naplno a být obohacující bytostí pro své nejbližší okolí.

Tančeme životem ve svých cyklech, spojené se živly, přírodou a srdcem.
Propojujme se s energií Matky země.
Najděme svůj stín, přijměme ho jako svouji nedílnou součást. Náš stín je odrazem našeho světla. Ve svém stínu najdeme i svoji hloubku a na světle můžeme nechat zářit svoji vnitřní krásu.

Naše síla pramení z křehkosti odevzdání a pochopení své jedinečnosti.

V tanci žena najde sebe sama, odžije si své hluboké bolesti a najde skryté dary které každá fáze přináší.
Oslavit první menstruaci stejně jako tu poslední by měla každá žena, nejlépe za účasti dalších žen z rodu nebo svých přítelkyň.
Žena je předurčena ke sdílení a podpoře. Je to její živná půda, kde se rodí pospolitost, opora a péče.

4 fáze ženy

Panna s rychlostí a lehkostí větru – čerstvá, dynamické, pracovitá, sebevědomá, jasná 

Milenka/Matka – s energií ohně  láskyplná, starostlivá, pečující, smyslná, něžná 

Kouzelnice – spojená s vodou – náladová, hysterická, kreativní, tvořivá, divoká 

Vědma – napojená na matku zemi – klidná, tichá, moudrá, uvnitřněná, prozíravá