Lehkost pohybu a bytí

Najít lehkost svého pohybu, najít lehkost svého bytí nejde mávnutím kouzelným proutkem... 

Je to každodenní setkávání se se sebou, odpoutání od myšlenek, předsudků, hodnocení. Být se svým tělem v plné přítomnosti. Učit se obdivu k jeho tvarům, milovat jeho nahotu, užívat si každy pohyb a gesto, které udělá. Rozklíčovat jejich smysl a význam. Vést své pohyby citlivě a laskavě k sobě samým. Nechávat tělem protékat své každodenní příběhy. 

Používat řeč těla místo slov a tiše to vyprávění sledovat jako film.          

Každá naše emoce prochází tělem a to podle ni reaguje. Uvolněním nebo křeči, netečnosti nebo aktivitou, zklidněním nebo rychlosti...
Naučíme-li se číst z našeho těla, naučíme se i lépe rozumět své duši. Toho uvnitř nás. Pochopíme-li souvislost mezi pocitem a pohybem, můžeme vědomě s obojím pracovat. Můžeme se skrze své tělo dostat do klidu, do radosti, do tempa, do meditace. ....

Naše tělo je fantastická laboratoř, ve které můžeme zkoumat, experimentovat, tvořit. 

Zamilujme se do svých chodidel, boků, ramen ..... a veďme je k tanci. Bez předepsaných kroků a postojů, jen v souladu se sebou a tímto okamžikem ❤️