Čakrová masáž

Aby bylo lidské tělo zdravé, je třeba, aby jeho čakry byly v rovnováze, správně fungovaly a přijímaly bioenergii. 

Slovo čakra pochází ze sanskrtu a v překladu znamená kruh nebo kolo. Čakry jsou energetická centra člověka nacházející se podél vertikální osy těla. Jsou spojeny hlavními meridiány (soustava drah, jimiž proudí energie uvnitř těla). Důležitých je sedm hlavních čaker.
Poruchy, blokády a různé deformace v činnosti čaker se projevují jako nemoci, špatné mezilidské vztahy nebo těžké životní situace. Pokud jsou všechny čakry, odblokované, vyčištěné a v harmonii, je harmonický i život člověka.

Vyladění čaker lze dosáhnout mnoha způsoby. Jedním z nich je i masáž. 

Nejprve se provedou tahy pro aktivaci svalů a energie. Poté se v místech průchodu čaker aplikují čakrové oleje, vytvořené speciálně pro posílení a vyladění jednotlivých energetických center. Jemnými přesně vedenými pohyby se z přední i zadní strany čakry otvírají a harmonizují. Po této masáži se cítíme vyladěni, zdraví a celiství. Avšak je třeba masáž několikrát nebo pravidelně opakovat. Každé tělo si nese jiný příběh, který v něm mohl vytvořit bloky nebo zavřít energii. A proto i každé tělo potřebuje jiný čas a prostor k uzdravení.

Tato masáž může být i doplněním jiného druhu masáže, kdy je třeba otevřít a pročistit třeba jen jeden energetický kanál.