* NEDĚLE V TĚLE *

Každou březnovou neděli (7.,14.,21.,28.) 18.-19,30h 

na platformě ZOOM.

Místnost bude vždy otevřena 15minut předem a budu Ti k dispozici i 15 minut po tanci.

Zvu Tě do spojení s tělem, tancem a bdělou přítomností v klidu Tvého domova.

Budeme naslouchat tomu, jak se Teď tělo cítí

a co Teď potřebuje.

Budeme zažívat tělo jako formu prožívání života.


Témata, která nás budou provázet:

* dech, jeho počátek a rozvíjení v těle

* prostor ve mně a okolo mě

* sevření a uvolnění 

 * opora, podpora

* lehkost a tíha 

 * celistvost

Naše tvorba bude inspirována

Tancem 5rytmů a Somatickým pohybem

Těším se na Tebe

Přihlásíš se jednoduše přes formulář v kontaktech na tomto webu. Poté ti zašlu link pro připojení na setkání.

Příspěvek na setkávání  888,- Kč pošli na čú: 107-1852650227/0100

Tvořím pro vás a s vámi

Přijedu tvořit i k Vám ...


JEDNOHO DNE SE PROBUDÍŠ A VÍŠ, ŽE NĚCO CÍTÍŠ JINAK A MUSÍŠ SE O TO PODĚLIT!

Dívám se okolo sebe, poslouchám názory na dnešní svět, čtu odborné teze. Ale odpověď jak jít a žít ve světě dál, tak, aby byla pravá a spravedlivá z hlavy nepřicházela. A to je ONO!! Rozum je v koncích !! Díky Bohu, protože tehdy přichází probuzení, uvědomění a skutečnost.

To co se dnes děje je další hra o ego - kdo co vymyslí, kdo koho přemyslí, kdo co nedomyslí, co si kdo usmyslí. Střídají se názory moudrých a moudřejších, lidé jsou troufalí i bojácní, někdo se schovává a někdo křičí, ale to, na co zapomínáme je život sám. Náš vnitřní hluboký prostor. Spokojenost duše, lehkost Bytí. Tvorba.

Naši staříci umírají na smutek z odloučení, hrůzu z informací a pravidel hry, kterou neznají, z nedostatku vzduchu, který je jim upírán a úměvu, který léčí.

Dalším lidem selhávají srdce a plíce z úzkosti a stresu. Ze samoty, do které se nevědomě nechali uvrhnout, nebo z tlaku, který na sebe nechávají nevědomě působit. Každý, kdo se do téhle hry zapojuje i s nejlepším a nejupřímnějším pocitem pomoci se stává manipulovatelným.

Lidstvo je jediný živočišný druh, který úmyslně likviduje své přirozené životní prostředí ( to mi už několikrát řekla má dcera Verunka) a hra dál pokračuje. Když nestačí přírodní katastrofy lidstvem způsobené, nechá vzniknout umělému nepříteli v masce přírodní a aby hra měla tragický prvek, lidstvo je samo do masek přestrojováno. Už nestačí lhát, krást podvádět, nenávidět., zabíjet. Masky největších samaritánů si oblékají samotní tvůrci, zásobeni mocí nemocných, kterou jim ti dříve zdraví odevzdávali.

Co se stane, když opustíme svoji osobní důležitost, potřebu strhávat na sebe pozornost, být ti nejmoudřejší, nejchytřejší, nejmocichtivější, nejpracovitější, nejublíženější , být vidět a slyšet přes média jako samozvanci ???

Splyneme s davem, staneme se neviditelnou součástí celku, všeho Bytí. Touha ovládat, řídit a rozhodovat ve znamení spasení se nás vůbec nedotkne. Ego se rozpustí a my jen Budeme. Budeme čisté Bytí, naplněné láskou, která není ani špatná ani dobrá, jenom je. To co z nás bude vycházet - veškerá tvorba a konání - bude přirozené a bez úsilí. Bez spekulace a manipulace. A to vše se bude odehrávat v souladu s naším přirozeným životním prostředím. S ohleduplností ke všemu živému. Budeme čerpat ze zvuků a obrazů přírody a těšit se z plynutí věcí.

Lidstvo samo sobě způsobuje bolest, kterou jen samo může i zastavit. Zastavit ego, které tvoří bolest našeho života. Může pomoci i těm, které ego nejvíce ovládá - vydavatelům zákazů a nařízení, kteří doopravdy věří té hazardní hře a zároveň se nejvíc bojí jejího konce.

Pojďme znovu s láskou, plným dechem a úsměvem žít a tvořit. Pojďme se každý podívat do své vnitřní zahrady. Ztišme se na chvíli a pozorujme své nitro. Nehledejme odpovědi na své otázky, ale vnímejme ty, které samy přichází.

Ve chvílích bez chtění, strachu a zloby k nám promlouvá Život. Čisté Bytí, velmi tiché, laskavé a opravdové.Čisté Bytí nepotřebuje povolení ani pravidla k životu od nikoho a ničeho zvenčí. Ví, že je samo sobě tvůrcem, neškodí a neusiluje. Jenom je tím, čím být má a o své dary se dělí skrze své skutky tady na Zemi. Pojďme vědomě ukončit hru na strach, pojďme se znovu nadechnout a usmát.

Tak jako se lidstvo poučuje z válek, chudoby, přírodních katastrof, hladomoru a z mnoha jiného, co samo sobě po věky způsobuje, může se poučit i z tohoto mikrohráče, kterého někdo určil jako hlavního hrdinu téhle novodobé hry na strach. Pojďme si zároveň uvědomit, jak pozitivně se naše lidské zpomalení odráží na přírodě celé planety. Nechme proud života jeho přirozenému plynutí a splyňme s ním. Odevzdejme se jeho proudu a houpejme se v jeho vlnách laskavosti.

Poslední desetiletí došlo k největšímu probuzení Bytostí. Nejvíce lidí začalo zářit svojí hloubkou a čistotou, ale ještě stále ne všichni jsou připraveni to přijmout. Záleží na každé jedné bytosti, jestli bude otevřená a přijímající nebo se nechá ovládat egem pod pláštěm síly, moci a falešného spasitelství.

Světlo, které v sobě každý nosí je jedno společné. Vychází z našeho těla skrze dech, oči, úsměv a dotek. Jsou to body spojení i oddělenosti. Jednoty a lásky nebo strachu a samoty. Cesta, kterou nás nová hra s lidstvem vede, jde proti všem zákonům života. Pokud na ní zůstaneme, tvořivá část lidstva - nejvíce vizionáři, řemeslníci a umělci všech možných oborů - vyhladoví, někteří zemřou a ostatní budou přežívat v rezervacích egoistů a malomocných hrajících hru na spasitele.

Další cesta vede k přerodu. Pochopení Bytí a spolutvorbě. Vraťme se každý zpět ke svému poslání a řemeslu. Nabízejme znovu své služby a produkty. Neptejme se, zda můžeme žít, ale žijme. Přestaňme číst a poslouchat stále nová pravidla hry, do které se už i ti, kdo ji rozehráli začínají zamotávat. Začněme znovu ale již pozorněji, vědoměji a s pokorou k Bytí žít svá poslání pro tento život. Čas adventu nás vrací k sobě. Lásku i klid vnímáme silněji a více samozřejmě. Ony ale samozřejmostí jsou. Stačí se zhluboka nadechnout do celého těla a dovolit mu, aby skrze něj život proudil. Vědomě a z vlastního rozhodnutí. Pokud se všichni nadechneme k novému životu v jeden okamžik, není na světě dost velká rezervace do které by nás zavřel a dost mocný egoista aby všechen všechen ten vědomý dech udusil.

21.11.2020                                                

STRACH a co s ním ??

Věčné téma STRACHU.                                                                                                                                               Máme STRACH ze smrti, ze samoty, ze ztráty partnera, dětí rodičů, svobody, peněz, práce ....                              Někdy je toho tolik, že nevíme kudy kam. Snažíme se STRACH přehlížet, zastrčit, umlčet... ale ON se nám stále znovu v různých podobách připomíná. A co víc! Nabalují se na něj další emoce jako zlost, žárlivost, smutek ... a dál se přidávají NEmoce, to když už opravdu nemůžeme.                                                                                                    Jsou různé cesty, jak se STRACHEM pracovat. Je třeba najít tu správnou pro sebe.                                                      Mě pomohla v mém životě cesta pochopení, přijetí a prožití si strachu skrze Tělo. Naučila jsem se tak zpracovávat a přijímat i další emoce, čistila jsem a čistila a šlo to stále snadněji a snadněji.                                                            Dnes je práce s tělem mým posláním. Stále objevuji jeho další schopnosti a kvality. Pochopila jsem, že Tělo je Moudré a Mocné mnohem víc, než jsem si kdysi dovedla představit. Dokáže rozpouštět i odpouštět, dokáže se sebeléčit. Pokud jste i vy v bludném kruhu, kde panuje STRACH, jsem připravena vám ukázat svoji cestu 

Výzva pro týden 13. - 19.4.2020  (ale i na kdykoliv jindy)

* Plyňte ve svém klidu nebo se roztočte jako vítr - Dnešní dny nás ZPOMALILY, ale možná potřebujete být v TEMPU a nechcete se nechat ZASTAVIT. Ponořte se do zdvojeného rytmu hudby a pozvěte se do vlastního rytmu. Chvilku spočiňte v NASLOUCHÁNÍ dokud se s hudbou NESPOJÍTE. 

* Zjistěte, co se ve vás v těchto dnech odehrává - Cítíte ENERGII? ZMATEK? LEHKOST? RADOST? ... jaká EMOCE a jaký POCIT se ve vás teď nachází? Dovolíte si to nechat skrze sebe projít, nebo si to dokonce UŽÍT?

* Povolejte tělo aby vám dalo odpověď - TĚLO je náš nástroj na vyjádření, odevdzedjte ho hudbě a vůbec ho neovládejte. DOVOLTE mu, aby samo našlo RYTMUS a POHYB. Následujte své končetiny, hlavu, pánev, trup, svoji páteř. Kam vás vede? Jak se vaše tělo cítí?  

* Užijte si jeho cestu - doprovázejte DECHEM své tělo a jeho pohyby. Znova a znova si pouštějte hudbu, dokud vás nepřestane BAVIT a dokud se úplně neuvolníte. Jen TANČETE a nechte vše ostatní BÝT. 

* Neposuzujte a nehodnoťte - zatančete si KAŽDÝ DEN, kdy si na sebe uděláte čas po dobu 1TÝDNE na tu stejnou hudbu, ale buďte pouhým POZOROVATELEM. Jako byste byli DIVÁKY svého vlastního vystoupení. Vnitřní pocity a vaše tělo vám budou dávat tiché ODPOVĚDI.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                            

Vítám vás v roce 2020, v jeho plynutí a pohybu.

Pro měsíc Leden jsem vám připravila nový cyklický tanec 🔥4 RytMy 💦 ve kterém prožijeme opět samy sebe ve své cykličnosti, spojení s přírodou a živly. Nové bude to, že tento tanec prožijeme 4 týdny po sobě. Můžeme si tak lépe uvědomit, jak nás ve které fázy rytmus ovlivňuje, co cítí naše tělo, jakou energii do pohybu dáváme, co nám nejvíc v ten který týden vyhovuje 🌪. Jak budeme zkušenost s pohybem prohlubovat, zvědomí se nám i každodenní situace a naše reakce na ně. Lépe pochopíme, proč reagujeme na stejné věci odlišně a kde jsou naše hranice 🐾 Prožijeme krásu svého těla, jeho rozmanitost, propojení se živly. Protančíme se zimou, jarem, létem i podzimem svého těla.

Tančíme vždy ve středu od 18.15h v Coop Club Diskont hb Chotěboř. Začínáme 8.1.2020

BONUS pro ženy z Přibyslavské: nabízím spolujízdu mým vozem pro 4 z vás, které se k nám chcete v Chotěboři připojit.

 ❄️🌿Těším se na vás🌞🍂

Program pro seniorky - právě teď v Chotěboři, každou středu 10 - 11 hodin v Coop clubu HB

Muzikoterapie v mateřské školce .... nádherná práce a prožitky pro mě, děti i paní učitelky :) Děti se seznámily s nástroji, tančily a válely se v jejich rytmu, samy si některé i vyzkoušely. Hodinové setkání jsme zakončené relaxací, do které si i ony samy aktivně zapojily :) Chcete si i vy spestřit program v MŠ? Ráda přijedu :)  

HUDEBNÍ PRÁZDNINY V PŘIBYSLAVI 2019 - Pohyb, prožívání a cítění těla, muzika, tanec, legrace ....

Rituální tanec, ve kterém prožijete svoji jedinečnost, ženství, radost i smyslnost.
Rituální tanec, ve kterém prožijete svoji jedinečnost, ženství, radost i smyslnost.